Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en regels, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het niet toegelaten deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de 9000con-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag je niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de 9000con-website te decompileren of te reverse-engineeren;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen;
  5. of de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als je een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment worden beëindigd door 9000con. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronisch of geprint formaat.

3. Disclaimer

De materialen op de 9000con-website worden geleverd "zoals ze zijn". 9000con geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft 9000con geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internet website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gelinkt zijn aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal 9000con of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen op 9000cons internetsite, zelfs indien 9000con of een door 9000con gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, is het mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de 9000con website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. 9000con garandeert niet dat de materialen op zijn website accuraat, volledig of actueel zijn. 9000con kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op zijn website. 9000con gaat echter geen enkele verbintenis aan om de materialen bij te werken.

6. Links

9000con heeft niet alle sites bekeken die gelinkt zijn aan zijn internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat 9000con de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

9000con kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door gebruik te maken van deze website ga je ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de 9000con-website valt onder de wetten van de Belgische staat, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Privacybeleid

Zie Privacybeleid.

Voor wie?

Voor alle lezers en liefhebbers van speculatieve fictie in het algemeen, en sciencefiction in het bijzonder.

Waar en Wanneer?

Door wie?

Dit is een initiatief van een handvol liefhebbers van sciencefiction in samenwerking met Future Visions Unlimited VZW.